Maxforce QUNQTUM 30 gr.

Maloprodaja » Komunalna higijena Bayer Environmental Science

3.420,00
222
Rating:0, Votes:0

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

 

 

 

Oblast primene: Maxforce Quantum je insekticid – gotov mamac(„ready to use“) u obliku gela za suzbijanje mrava u zatvorenom i otvorenom prostoru. Naročito je efikasan protiv žutih (Monomorium pharaonis) i crnih mrava (Lasius niger), kao i protiv drugih vrsta mrava (uključujući Tapinoma melanocephalum i Linepithema humile). Sadrži 0,03% imidakloprida i hranljive sastojke koji ukusom privlače mrave. Potpuno je bez mirisa, ne ostavlja mrlje, providan je, čist i neupadljiv prilikom upotrebe. Sadrži gorki agens Bitrex koji odvraća od akcidentalnog gutanja.

 

 

 

Maxforce Quantum tuba je posebno dizajnirana tako da omogućava kontrolisano postavljanje mamca u sledećim prostorima:

 

 

 

Domaćinstva

U svim prostorijama (uključujući kuhinje) u kojima je uočena pojava mrava

Postori u kojima se rukuje hranom

Proizvodnja/obrada hrane: Prehrambena industrija, kuhinje, klanice

Skladištenje hrane: u maloprodajama, skladištima, prodavnicama sirovina i sl.

Priprema hrane: restorani, menze i sl.

Objekti javnog zdravlja i drugi javni objekti.

U kontinuirano korišćenim prostorima, uključujući bolnice, hotele, javna kupatila, opštinske zgrade, crkve, hale, kulturne centre, bioskope itd.

Na otvorenom

Terase, trotoari, dvorišta, ulazi u šupe i garaže itd.

Ne koristi se na zemljištu, travnjacima, cvetnim alejama.

 

 

 

Maxforce Quantum se iz tube istiskuje pomoću odgovarajućeg aplikatora. Kada je tretiranje završeno praznu tubu odložiti na bezbedan način. Ukoliko je tuba samo delimično ispražnjena, skinuti aplikator, zatvoriti originalnim zatvaračem i čuvati do sledeće upotrebe.

 

 

 

Tretman:

 

 

 

Opšte napomene: Proizvod se primenjuje kada se uoči prisustvo mrava. Nanesite Maxforce Quantum na mestima van domašaja i vidokruga dece i domaćih životinja. Za maksimalnu efikasnost Maxforce Quantum tačke moraju biti postavljene na ili blizu staza po kojima se mravi kreću. Ciljnu zonu koju treba tretirati odredite na osnovu identifikacije mesta infestacije mravima. Efekat na populaciju mrava može se očekivati u roku od 7 dana, kada će se smanjiti učestalost njihove potrage za hranom. Većina mrava će biti eliminisana u roku od 14 dana. Međutim, pod određenim okolnostima, kao što su veoma velika brojnost mrava ili ponovna invazija, postizanje potpune kontrole može potrajati do 2 meseca. Nanesene Maxforce Quantum ostaje efikasan do 12 nedelja i ukoliko nije uklonjen pranjem ili čišćenjem tretirani prostor će biti zaštićen od re-infestacije u ovom periodu. Tretman ponoviti po potrebi. Ukoliko ste proizvod naneli nehotično ili na neželjeno mesto možete ga lako ukloniti pomoću nakvašenog sunđera.