K-Obiol EC 25 100ml

Maloprodaja » Komunalna higijena Bayer Environmental Science

Cena:745.00RSD
Rating:3.14, Votes:57

Insekticid za tretiranje zrna prilikom uskladištenja i prazni skladišta. Napredna piretroidna formula bazirana na deltametrinu i piperonil-butoksidu, veoma fleksibilna pri upotrebi, otporna na svetlo i temperature do 150 stepeni C. Zaštita do 12 meseci nakon jednog tretmana. Kontroliše čitavu lepezu poznatih štetočina u žitaricama i mahunama. Kontroliše insekte u svim fazama njihovog razvoja-jaje, larve, odrasla jedinka. R

Rezidue aktivne materije - četiri puta niže od Maksimalnog rezidualnog limita (MRL) i ne menja fizička i hemijska svojstva tretiranih proizvoda.

Primena: Direktan tretman merkantilnog zrna 1l /100l vode

                                             semenskog zrna 4l/100 vode

               Dezinsekcija praznog skladišnog prostora 100m2 50-100ml /10l vode

               Dezinsekcija vreća posle skladištenja robe 100m2 60-100ml/10l vode

               Dezinsekcija praznog skladišnog prostora termalnim zamagljivanjem leteći insekti 25ml /250ml dizel na 1000m3

                                                                                                                         gmižući insekti 125 / 250ml dizel na 1000m3